Gizlilik Sözleşmesi /Aydınlatma Metni

 

NEW WORLD POLO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra “NEW WORLD POLO” veya ŞİRKET” olarak anılacaktır.)   ait bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Aydınlatma Metni"nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere diğer sair mevzuatlara uygun olarak hizmet sağlamaktadır. Şirketimize aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. “NEW WORLD POLO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”  işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi Aydınlatma Metninin Amacı 

            Kişisel verilerin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
            Bugüne kadar “NEW WORLD POLO” olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden, müşteri adaylarımızdan veya ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan veya şirketimizin ilişki içerisinde olduğu diğer gerçek kişilerden gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikası olmakla birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm tedbirleri büyük titizlikle almıştır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “NEW WORLD POLO” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi Aydınlatma Metninin kapsamı ve değiştirilmesi 
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk sebepleri gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. “NEW WORLD POLO.”  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. 
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. . Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır
III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “NEW WORLD POLO”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “NEW WORLD POLO” in veri aktarımında bulunduğu üçüncü taraflara kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “NEW WORLD POLO”, şirket bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir. (Şirketimiz, kişisel verilerinizin, tarafınızca bize iletildiği şekliyle doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel verilerinizi Şirketimize yazılı olarak iletmenizi önemle rica ederiz.)
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “NEW WORLD POLO”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “NEW WORLD POLO”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “NEW WORLD POLO”, sözleşmeden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun, ilgili mevzuatların gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
Önemle belirtelim ki, “NEW WORLD POLO”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. 
Azami Tasarruf İlkesi 
Azami tasarruf ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “NEW WORLD POLO”e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. 
Kişisel verilerin silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 
Doğruluk ve veri güncelliği 
“NEW WORLD POLO” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “NEW WORLD POLO”, müşteriler, müşteri adayları veya ziyaretçilerin, çalışanların, çalışan adaylarının ya da “NEW WORLD POLO” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “NEW WORLD POLO” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 
Gizlilik ve veri güvenliği 
Kişisel veriler gizlidir ve “NEW WORLD POLO”de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “NEW WORLD POLO” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın veya ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

IV. Veri işleme amaçları 

“NEW WORLD POLO”, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
Elektronik (internet) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

“NEW WORLD POLO”, nin kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

“NEW WORLD POLO” Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

            “NEW WORLD POLO”,  nezdinde, Şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak, aşağıda belirtilen sınıflardaki kişisel veriler tablo ile sınırlı olmamakla birlikte, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.


 İŞLENEN VERİ SINIFLANDIRMASI

İŞLENEN VERİLERİNİZ


Kimlik Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğduğu ülke, sosyal güvenlik numarası vergi kimlik numarası.

İletişim Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, açık adres bilgisi, iş yeri adresi, şahsi e-posta adresi, bilgisayar numarası, sistem kullanıcı adı, faks numarası, IP numarası, erişim URL (web) gibi bilgiler.

Finansal Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Şirketimizin aktif olarak yapmış olduğu iş gereği müşteri, müşteri adayları ile kurmuş olduğu iletişimden elde etmiş olduğu bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka bilgileri, maaş bilgisi, sosyal güvenlik verileri, kredi kartı bilgileri, efatura bilgileri.

Özlük Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ŞİRKETİMİZ ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri. (Özgeçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, maaş ve prim bilgileri, başlama tarihi, yıllık izin bilgileri medeni hal, çocuk sayısı, eşin mesleği (AGİ hesaplaması için), gibi veriler)…

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur (kamera kaydı).

Lokasyon

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin Şirketimiz iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şirketimizin sağlamış olduğu ürün ve hizmetlerinin tarafımızca sağlaması sırasında elde edilen adres bilgileri.

Diğer Veriler

ehliyet bilgileri, çalışan bağlı olduğu departman bilgisi (perakende, toptan, zincir, e-ticaret gibi), ofis giriş-çıkış bilgilerihukuki işlem verisi,  sağlık verisi, müşteri işlem verisi.

Çalışma Verisi

Sicil no, SGK meslek kod, pozisyon adı, departmanı ve birimi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, çalışma gün sayısı, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, ihbar tazminatı için ihbar öneli.


(Yukarıdaki veri kategorileri tablo ile sınırlı olmayıp, her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutarız.)
V. Müşteri, muhtemel müşteri, ziyaretçi ve iş ve çözüm ortakları verisi 

“NEW WORLD POLO”, olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

- Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, TC kimlik numarası,

- İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi
- Finansal Bilgileri: Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler, kredi kartı ile yapılan ödemelerde slip üzerindeki bilgiler (kredi kartı ilk dört ve son dört hanesi, ad-soyad (kart sahibinin), ödenen miktar, işlem tarihi, işlem saati, çalıştığı banka), fatura üzerindeki bilgiler (ad-soyad, işlem tarihi, alınan ürün bilgisi, ödenen miktar, adres.)
- Müşteri yorum, geri bildirim ve şikâyet verileri: ürün ve hizmet hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikâyetler.

-Diğer : Vergi dairesi, vergi numarası, cari hesap bilgileri, satın alınan ürünün cinsi-miktarı bilgisi.

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
“NEW WORLD POLO”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar, mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya tarafımızca zorlanmaktadır.
E-fatura & E Arşiv Fatura

(Şirketimize müşteri tarafından bildirilen e-posta adresinin doğru ve bu iletişim için tercih edilen e-posta adresi olduğundan emin olmak, müşterinin sorumluluğundadır. ) E-Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve/veya satıcıya iletilen faturalardır. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.

VUK gereği e-Fatura’da, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Müşterinin bizzat Şirketimize iletmiş olduğu e-posta adresine gönderilen fatura tesellüm edilmiş olup, müşterinin talebine istinaden, fatura kâğıt olarak fiziki hale getirilir(çıktı alınır) imzalanarak müşteriye verilebilir.

E Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak isimlendirilmektedir.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 
Kullanıcı bilgileri ve internet 
“NEW WORLD POLO”, e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 

Web sayfamızda  (https://www.newworldpolo.com) “NEW WORLD POLO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI “ bölümünü ziyaret ettiğinizde, sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 


VI. Çalışanlarımıza - Çalışan Adaylarımıza ait veriler

“Çalışanlarımıza ve çalışan adaylarımıza ilişkin aydınlatma metinlerini incelemek için www.newworldpolo.com   internet adresimizdeki “çalışan aydınlatma metni” ve “çalışan adayı aydınlatma metinlerini” inceleyiniz.”

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “NEW WORLD POLO”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

(Detaylı bilgi için; çalışan ve çalışan adaylarımıza ilişkin aydınlatma metnimizi

www.newworldpolo.com internet adresimizden inceleyiniz) 


VII. Kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması 
Kişisel veriler, “NEW WORLD POLO” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve grup şirketleri, bayiler, firmalar, iştirakleri, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi adına ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir.
“NEW WORLD POLO” kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “NEW WORLD POLO”in iş ortaklarına, 
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “NEW WORLD POLO”in tedarikçilerine, 
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “NEW WORLD POLO” in çözüm ortaklarına, iştiraklerine, grup şirketlerine
“NEW WORLD POLO”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dâhilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 
VIII. İlgili kişinin hakları 
“NEW WORLD POLO.”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Ancak, ilgili kanun ve mevzuatlar uyarınca, şirketimiz tarafından saklanması zorunlu olan veriler hakkında kişisel veri sahibinin tasarrufu yoktur. Mevzuat gereği saklanması zorunlu olan veriler, şirketimiz tarafından, mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

“NEW WORLD POLO” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “NEW WORLD POLO”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Müşterilerimiz, muhtemel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz bölüm kişisel verilerin korunmasına ilişkin taleplerini şirketimizin Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Yıldırım Sokak No:17/3 Güngören/İstanbul

adresindeki “NEW WORLD POLO” Yönetim birimine yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebileceklerdir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “NEW WORLD POLO”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.
IX. Gizlilik İlkesi 
İster çalışanlar isterse diğer gerçek kişilerin “NEW WORLD POLO” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, işlenme amaçları dışında kullanamaz. 
X. İşlem güvenliği 
“NEW WORLD POLO” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

XI. Denetim 
“NEW WORLD POLO”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 
XII. İhlallerin Bildirimi 
“NEW WORLD POLO”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. Gerekli önlemleri alır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Şirketimize başvuruda bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkındaki Aydınlatma Metnimizde Yapılabilecek Değişiklikler:

“NEW WORLD POLO”in buradaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Beyanda önemli bir değişiklik yapıldığı takdirde, web sitesinin ana sayfasına güncel beyana ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı eklenir. Beyanda yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur. Bu tür değişiklikleri müteakiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş beyanı kabul ettiğinizi gösterir.  
İletişim 

NEW WORLD POLO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres             : Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Yıldırım Sokak No:17/3 Güngören/İstanbul

Telefon          : 


 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR